Bát hương đắp nổi vàng kim

1.900.000 VNĐ
Bát hương gốm Chu Đậu tượng trưng cho sự sum họp, ngôi nhà chung của những người đã khuất. Là nơi giáng của các hương linh, thần linh, thánh thần, ông bà tổ tiên. Mỗi bàn thờ có thể có 1 hoặc 3 bát hương tùy theo từng gia đình. 

Còn hàng

Bát hương gốm Chu Đậu tượng trưng cho sự sum họp, ngôi nhà chung của những người đã khuất. Là nơi giáng của các hương linh, thần linh, thánh thần, ông bà tổ tiên. Mỗi bàn thờ có thể có 1 hoặc 3 bát hương tùy theo từng gia đình. 

Sản phẩm liên quan