Bộ đỉnh hạc vàng kim

12.900.000 VNĐ
Bộ đỉnh hạc vàng kim gốm Chu Đậu tượng trưng cho sự giao thoa giữa âm và dương, giữa đất và trời. Bộ đỉnh hạc gốm Chu Đậu gồm lư hương và một đôi chim hạc đứng trên lưng rùa. Kích thước: S1 Đỉnh F34 x H52 - Hạc 26 x 22 x H69 S2 Đỉnh F31 x H50 - Hạc 24 x 20 x H60 S3 Đỉnh F24 x H43 - Hạc 20 x 18 x H52 S4 Đỉnh F23 x H40 - Hạc 18 x 14 x H46

Còn hàng

Bộ đỉnh hạc vàng kim gốm Chu Đậu tượng trưng cho sự giao thoa giữa âm và dương, giữa đất và trời. Bộ đỉnh hạc gốm Chu Đậu gồm lư hương và một đôi chim hạc đứng trên lưng rùa.

Kích thước:
S1 Đỉnh F34 x H52 - Hạc 26 x 22 x H69
S2 Đỉnh F31 x H50 - Hạc 24 x 20 x H60
S3 Đỉnh F24 x H43 - Hạc 20 x 18 x H52
S4 Đỉnh F23 x H40 - Hạc 18 x 14 x H46

Sản phẩm liên quan