Vẻ đẹp Chu Đậu

06/02/2017, chudauceramic. shop

Gốm Chu Đậu, tên một làng sản xuất đồ gốm sứ ở Hải Dương, cực thịnh trong vòng 2...
Xem thêm

Giải mã gốm Chu Đậu

27/12/2016, ChuDauCeramic

Kỳ 1: Bức thư của một người Nhật Chudauceramic.shop xin trân trọng giới thiệu ch...
Xem thêm