( Chỉ điền thông tin khi đã thực hiện đủ các bước tại fanpage https://www.facebook.com/gomchudau.jsc )