Gốm Chu Đậu vươn xa

22/05/2018, Quản Trị

Chu Đậu thuộc dòng gốm mỹ nghệ cao cấp, được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ XIII-XIV, phát triể...
Xem thêm